Wednesday 14 February 2018

நகமும், உடலும் - பாகம் - 7

நகமும், உடலும் - பாகம் - 7
இது போன்று வீங்கி வளைந்த நகங்கள் நுரையீரல், இருதயம் மற்றும் குடல் வியாதிகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.No comments:

Post a Comment