Monday 9 August 2021

கொசுக்கடி அலர்ஜி1. குழந்தைகள், சிறுவர்களை அதிகம் பாதிக்கும்.

2. தீர்வு:

1. தினசரி கொசுவலை அவசியம்.
2. முழுக்கை, முழுக்கால் ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.
3. வாரம் இருமுறை நகங்களை வெட்ட வேண்டும்.

#BestSkinHospitalInMadurai #BestSkinClinicInMadurai #BestDermatologistInMadurai

No comments:

Post a Comment