Thursday, 14 October 2021

தோல் முடிச்சுகள்

 


1) நடுத்தர வயதில் ஏற்படும் தோல் மாற்றங்கள்.

2) பரம்பரைத் தன்மை, மற்றும் அதிக எடையால் ஏற்படுவது.

3) எளிதில் தழும்பு இல்லாமல் நிரந்தரமாக நீக்க முடியும்.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai...

Online Consultation Available

For Women: 73731 41111
For Men: 73731 42222

Address:
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

Monday, 11 October 2021

ஸ்டீராய்டு பருக்கள்

 ஸ்டீராய்டு பருக்கள்ஸ்டீராய்டு பருக்கள் களிம்புகள், மாத்திரைகள் மற்றும் ஊசிகளால் வருவது.

சாதாரணப் பருக்களை விட பெரியதாகவும், அடர்த்தியாகவும் இருக்கும் .

நீண்ட நாள் முறையான சிகிச்சை தேவை.

எண்ணெய் சுரப்பிகள் அழியும்போது பருத்தழும்புகள் ஏற்படுகின்றன.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.
Sunday, 10 October 2021

முடி உதிர்வதை நிரந்தரமாக தடுக்க சிகிச்சை உண்டா?

 


முடி உதிர்வதற்கான சரியான காரணங்களை கண்டுபிடித்து அதற்கு தகுந்த சிகிச்சையை தோல் சிறப்பு டாக்டர்கள் அளிக்கிறார்கள்.

இதன் மூலம் முடி உதிர்வை தவிர்க்கலாம். உதிர்ந்த முடியை மீண்டும் வளரச்செய்யலாம். அழகான கூந்தலை திரும்பப்பெறலாம்.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


Friday, 8 October 2021

கரும்புள்ளிகள் வரக்காரணம்

 சருமத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளில் ஒன்று தான் கரும்புள்ளிகள்.பொதுவாக கரும்புள்ளிகள், முகப்பருக்கள் போன்றவை சருமத்தில் அதிகப்படியான எண்ணெய் இருப்பதால் எற்படுகிறது.

எண்ணெய் சுரப்பியானது அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரக்கும் போது, அவை சருமத்துளைகளில் தங்கிவிடுகின்றன.

சிலசமயங்களில் அந்த அழுக்குகள் நீண்ட நேரம் தங்குவதால், அவை கருப்பு நிறத்தில் மாறிவிடுகின்றன.இத்தகையது கரும்புள்ளிகளாக முகத்தில் ஆங்காங்கு காணப்படுகின்றன.

இந்த பிரச்சனையால் பெண்கள் மட்டுமின்றி ஆண்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது போன்ற பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட நல்ல தோல் மருத்துவரை அணுகவும்.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.Thursday, 7 October 2021

உணவில் அதிக கவனம் தேவை.

 


எளிதில் ஜுரணமாகக் கூடிய உணவையே உட்கொள்ள வேண்டும்.

தண்ணீர் அதிகளவு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்

காய்கறிகள் பழங்களைச் சேர்க்க வேண்டும்

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

Wednesday, 6 October 2021

பருக்கள் தொல்லையா?

 


பருக்கள் ஏற்பட்ட போது சரியான சிகிச்சை பெறாமல் பருத்தழும்புகளால் சீரழிக்கப்பட்ட முகங்களுக்கும் நவீன தோல் சிகிச்சை முறைகளான லேசர் முகப்பொலிவு சிகிச்சை ஆகியவை மூலம் இழந்த முக அழகைப் பெருமளவு திரும்பப் பெற முடியும். இதற்கும் தோல் டாக்டரே தீர்வு.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

Tuesday, 5 October 2021

பல்லி எச்சம்

 


1. வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது.

2. உதடு வெள்ளையாகலாம்.

3. தோல் அலர்ஜிகள் ஏற்படலாம்.

4. மாத்திரைகளால் குணமடையும்.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


Monday, 4 October 2021

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai...

 


For Appointment : 73 73 163 000

Online Consultation Available
For Women: 7373141111
For Men 7373142222

Address:
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


Never Let Pimple Go Scar On Your Face

 Never Let Pimple Go Scar On Your Face


The problems that pimples cause and the sauce that pimples cause are both that can never be described in a single day. Yeah! It is that deadly and so serious. A pimple is a small pustule or papule. Pimples develop when sebaceous glands, or oil glands, become clogged and infected, leading to swollen, red lesions filled with pus. Also known as spots or zits, pimples are a part of acne. And that is why you may get Acne/Pimple Scar Treatment In Madurai with no delay. Pimples are most likely to occur around puberty, but they can happen at any age. 


It doesn’t see gender as a matter. The very first thing we need to follow while having opimple is not to pop them out. Although it might feel good to pop a pimple, dermatologists advise against it. Popping a pimple can cause infection and scarring, and it may make the pimple more inflamed and noticeable. It also delays the natural healing process. Due to this, it is usually best to leave pimples alone. If you are unaware of the scars caused, do not worry as the Acne/Pimple Scar Treatment In Madurai is for that reason.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.acnepimpletreatmentinmadurai.blogspot.com


Hidden Things On Psoriasis - You May Know Now

 Hidden Things On Psoriasis - You May Know Now


We talk about many issues, diseases and everything. But One thing is there that we forgot to remember. And that is none other than Psoriasis. Psoriasis and the persons suffering from psoriasis are never the ones to be abandoned. People suffering from the disease psoriasis severely can of course undergo the best Psoriasis Treatment In Madurai. Psoriasis is a skin disease that causes red, itchy scaly patches, most commonly on the knees, elbows, trunk and scalp. Psoriasis is a common, long-term (chronic) disease with no cure. It tends to go through cycles, flaring for a few weeks or months, then subsiding for a while or going into remission.


While we talk about the facts and the truth, There's no hundred percent cure for psoriasis. But treatment can help you feel better. You may need topical, oral, or body-wide (systemic) treatments. Even if you have severe psoriasis, there are good ways to manage your flare-ups. To get this seriousness reduced, you must reduce the stress as it is a common trigger for a psoriasis flare. Stress also can make itching worse. This makes managing stress a particularly important skill for people with psoriasis. But however, to get the need, undergoing the Psoriasis Treatment In Madurai would be appropriate.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.bestskinspecialistmadurai.blogspot.com


Sunday, 3 October 2021

Baldness - All You May Need To Know

 Baldness - All You May Need To Know

Reading books is a much healthier habit that must be gained by everyone. Because reading books may give a lot of information and make you say very less DON’T KNOWs. How many of you know about baldness? Many of us may say ‘SORRY, DON’T KNOW’. And this is what I expected. It is a term that makes sense other than hair loss. Baldness is a one of the serious issues in recent times that affects people with no age restrictions. Suffering from baldness may of course get the best Baldness Treatment Madurai.


Baldness typically refers to excessive hair loss from your scalp. Hereditary hair loss with age is the most common cause of baldness. Some people prefer to let their hair loss run its course untreated and unhidden. Others may cover it up with hairstyles, makeup, hats or scarves. As I already said, It can affect people of all ages and genders, but the good news is that hair often grows back on its own with the help of immune-suppressing medication. But ahving the best Baldness Treatment Madurai is well suited. 


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.hairgrowthtreatmentinmadurai.blogspot.comGet Rid Of Stress Immediately And How?

 Get Rid Of Stress Immediately And How?


Till 1947, many leaders were struggling to get the independence and freedom for India from the British and they succeeded. But now, in recent times, many of us are struggling to just retain our hair. No more funny as it became a serious issue and started to make many people worry and highly concerned about this. So, it is a time to keep a full stop and that full stop can be easily kept by undergoing the Best Hair Growth Treatment In Madurai as this will do many good for you and your hair. Hair fall may also occur by overthinking. No wonder friends, It is pretty true. 


Overthinking usually leaves us stressed and worried. Too much stress on the body can result in heavy hair loss, which is a condition known as telogen effluvium. So it is very necessary and essential to reduce stress and be stress free to regain your healthier, fuller head of hair. You may start finding out the ways for healthier reduction  of stress. You may work a lot, laugh a lot and learn a lot and do a lot which you love to do and all these are the ways by which stress is lost. But the primary way to get rid of hair fall is to undergo the Best Hair Growth Treatment In Madurai.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.hairgrowthtreatmentinmadurai.blogspot.com


Is Your Hair Loss Normal? Let’s Find Out!

 Is Your Hair Loss Normal? Let’s Find Out!


Hair fall is no longer the hardest one and that will never let you feel ashamed and get you with lack of confidence as here is the way to reduce them to the best. And always getting the best Hair Fall Treatment In Madurai is well suited for urgent and all levels. It can be the result of heredity, hormonal changes, medical conditions or a normal part of aging. Anyone can lose hair on their head, but it's more common in men. But, it is not a thing to be worried or concerned if your hair loss is a normal one or in a normal way. 


Hair loss in a normal way? Yes, According to the American Academy of Dermatologists, it's normal to lose anywhere from 50 to 100 strands of hair per day. Since there are 100,000 hair follicles and or more, on each person's scalp, the loss of around 100 hair strands a day doesn't make a big difference in appearance and that is why it is normal hair fall. But it is excessive, you are needed to get the best Hair Fall Treatment In Madurai.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.hairlosstreatmentinmadurai.blogspot.com


DR.M.S.Adityan's chennai visit

 


first wednesday of every month. - For appointment on 6-10-21, 9:00am-5:00pm, only a few slots are available. hurry..!

ladies: 7373141111

gents: 7373142222

DR.M.S.Adityan's chennai visit

 


First wednesday of every month. - For appointment on 6-10-21, 9:00am-5:00pm, only a few slots are available. hurry..!

ladies: 7373141111

gents: 7373142222

Saturday, 2 October 2021

Dr. Adityan Visits Chennai

 


For Consultation

Contact:-
7373141111 - Ladies
7373142222 - Gents
8111000000

Dr. Adityan Visits Chennai

 


For Consultation,
Contact:-
7373141111 - Ladies
7373142222 - Gents
8111000000

Here’s Why You’re Losing Hair

 Here’s Why You’re Losing Hair


After the water scarcity, the very important problem or issue among people is none other than hair fall problem. It is not for fun or no more for giggling as it is an important issue and many of us suffer from this. They may of course take the best Hair Loss Treatment In Madurai. Hair loss may occur due to many reasons, but one of the very crucial one is none other than stress. Yeah! Forgetting to laugh is the one main reason that leads us to never letting us even smile with hair loss taking place. 


Yes, friends, lack of smile and lack of sleep are the main reasons for losing hair and that is what leads us to some big terms such as stress, depression, frustration and anxiety. Just throw all these and see how hair gets lost on your head. However, some proper changes in irregular diet is adequate. With all these you  may also need to undergo the best Hair Loss Treatment In Madurai.  

Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.hairfalltreatmentinmadurai.blogspot.com


Just Do What Is Good For You!

 Just Do What Is Good For You!


Hair- No one denies that this is one of the inseparable parts of our life. We just see the hair simply like a wiste that grows once we cut, but only they know the importance of hair. Who worries about getting the hair grown once after it falls down. Do you know one thing that Superstar rajnikanth (Indian Actor and people call him thalaivar) emerged into a big star in the beginning of his career and the reason also included his style with his hair too. Whoever worries about their hair fall problem they can of course meet the Best Hair Specialist In Madurai.


Possible causes of hair loss include stress, poor diet, and underlying medical conditions. Everyone experiences hair shedding, and it happens to each of us every day. Most people lose 50 to 100 hairs per day as part of this natural cycle, more on days you wash your hair. But however, getting the proper guidance from the  Best Hair Specialist In Madurai and doing the rest for your hair would always be the best. 

Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.hairgrowthtreatmentinmadurai.blogspot.com