Tuesday 31 August 2021

நகமும், உடலும் - பாகம் - 6

 


இது போன்ற வெள்ளைக் கோடுகள் மற்றும் புள்ளிகள் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட உடல் & மனபாதிப்பின் அடையாளம்.


Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.


For Appointment : 73 73 163 000


Address

Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini

Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.Monday 30 August 2021

நகமும், உடலும் - பாகம் -

வளைந்த, மெல்லிய நகங்கள் வைட்டமின் B12 & இரும்புச் சத்துக் குறைபாட்டின் அறிகுறி.
Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.
For Appointment : 73 73 163 000
Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


 

நகமும், உடலும் - பாகம் - 5

 வளைந்த, மெல்லிய நகங்கள் வைட்டமின் B12 & இரும்புச் சத்துக் குறைபாட்டின் அறிகுறி.
Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.
For Appointment : 73 73 163 000
Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

நகமும், உடலும் - பாகம் 3

 
நகத்துக்கு கீழ் கருப்பு படிவம்

* பலருக்கு இது நகத்தில் ஏற்படும் மச்சம்.

* மிகச் சிலருக்கு புற்றுநோயின் (Melanoma) அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

 #AcnePimpleTreatmentIn #BestHairSpecialistInMadurai #AcnePimpleCureInMadurai #BestSkinSpecialistInMadurai

நகமும், உடலும் - பாகம் 2


மிகவும் சிறிய அரைவட்டம்,

காரணங்கள்

* தைராய்டு வியாதிகள்,

* இரும்புச்சத்து & வைட்டமின் B12 குறைபாடு

* கிட்னி வியாதிகள்

* மனச்சோர்வு

Wednesday 25 August 2021

நகமும் உடலும்-பாகம் - 1


"இதுபோன்ற தெளிவான அரைவட்டம் காணப்பட்டால் தைராய்டு சுரப்பியும், செரிமான சக்தியும் நன்றாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம்"

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai...

For Appointment : 73 73 163 000

Address:
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

 #BestSkinClinicInMadurai #BestDermatologistInMadurai #bestlaserskincentre #Adityanskinandhairlasercentre #skinandhairlasertreatment

Monday 23 August 2021

தலையை நன்றாக மசாஜ் செய்தால் வழுக்கையான இடங்களில் முடி வளருமா?தலையில் மசாஜ் செய்தால் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிக்கும். ஆனால் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பதால் தலை முடி வளர்வதில்லை. அதிகமாக மசாஜ் செய்யும் போதும், தலை சீவும்போதும் முடி ஒடியும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai...

For Appointment : 73 73 163 000

Address:
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

 #HairFallTreatmentMadurai #HairGrowthTreatmentMadurai #BestHairGrowthTreatmentInMadurai #AcnepimpleCureInMadurai #AcnepimpleScarTreatmentInMadurai #psoriasisTreatmentInMadurai

Sunday 22 August 2021

Hair Loss Made Crystal Clear Here!

 Hair Loss Made Crystal Clear Here!


The hair loss problem is not an easy one to be denied. It is the one that decreases our confidence, motivation, focus, commitment, and beauty. And it may differ from person to person. But overall, it is not too good for anyone. They can of course come here to take the best Hair Loss Treatment In Madurai. By taking all these, we concluded with its causes. Yeah! It is finally known the reasons why hair loss happens. And the reasons I am sharing here for confusing no one but to make you all clear with hair loss that helps to get rid of it.


t can be the result of heredity, hormonal changes, medical conditions, or a normal part of aging. Anyone can lose hair on their head, but it's more common in men. Baldness typically refers to excessive hair loss from your scalp. Hereditary hair loss with age is the most common cause of baldness. Even if you do not know how to tackle the hair loss issue, then of course the best Hair Loss Treatment In Madurai was going on for only you. 


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com.

For more updates,  you can surf at www.hairlosstreatmentinmadurai.blogspot.com.
மங்கு என்றால் என்ன?


1) நடுத்தர வயதில் பெண்கள் முகத்தில் ஏற்படும் கருப்பு நிறமாற்றம்.

2) இது ஒரு அழகு பிரச்சனை மட்டுமே. வியாதி அல்ல.

3) தோல் மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் களிம்புகளை வாங்கி உபயோகிப்பது ஆபத்து.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

 #HairGrowthTreatmentMadurai #BestHairGrowthTreatmentInMadurai #AcnepimpleCureInMadurai #AcnepimpleScarTreatmentInMadurai #psoriasisTreatmentInMadurai

கால் ஆணி மூன்று வகைப்படும்1. Callus - தொடர்ச்சியான அழுத்தத்தினால் ஏற்படுவது.
2. Corns - பாத எலும்புகளின் மாறுபாட்டால் ஏற்படுவது.
3. Warts - வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது, பரவும்.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.

Wednesday 18 August 2021

உணவில் அதிக கவனம் தேவை.

 உணவில் அதிக கவனம் தேவை.எளிதில் ஜுரணமாகக் கூடிய உணவையே உட்கொள்ள வேண்டும்.


தண்ணீர் அதிகளவு எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்

காய்கறிகள் பழங்களைச் சேர்க்க வேண்டும்

Here Is All About Your Hair!

 Here Is All About Your Hair!

Hairstyling is one of the trendy things doing for ourselves by every youngster and nowadays it became a job when we do it for some other else. Then what about them and there was no hair to style? It is not for any funs we are at the pace to think in-depth about it.  Caring for our hair properly tends to do not let any of our hair gets dropped out. It is also our obligation to have a better understanding of how to care for them by having a visit at the Best Hair Specialist In Madurai. Hair grows by forming new cells at the base of the root.


These cells multiply to form a rod of tissue in the skin. The rods of cells move upward through the skin as new cells form beneath them. As they move up, they're cut off from their supply of nourishment and start to form a hard protein called keratin. It can be the result of heredity, hormonal changes, medical conditions, or a normal part of aging. Anyone can lose hair on their head, but it's more common in men. Baldness typically refers to excessive hair loss from your scalp. Hereditary hair loss with age is the most common cause of baldness. So get ready to arrive to visit the Best Hair Specialist In Madurai.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com

For more updates,  you can surf at www.besthairspecialistmadurai.blogspot.com.


Why Is Skin For You An Important One? Here Is Why!

 Why Is Skin For You An Important One? Here Is Why!Hi and Hello friends, In the last stuff, I made you clear with the basic structure of your skin and how it works. And now, it is time to move into the importance of your skin and get a clear understanding of why you need your skin. And now, let's get started. Without skin., there is no world for you. Because it is the only thing that makes you connect with the outside world. It is our duty to take proper care of that important skin and not let disease stay with your skin as here you can get the Best Dermatologist Treatment Madurai.


Skin holds everything together. It covers and protects everything inside your body. Without skin, people's muscles, bones, and organs would be hanging out all over the place. Being so horrible to hear, right? The skin is the largest organ of the body. The skin and its derivatives (hair, nails, sweat, and oil glands) make up the integumentary system. One of the main functions of the skin is protection. It protects the body from external factors such as bacteria, chemicals, and temperature. To ensure this protection, you need to tackle every single problem that arises with your skin. And that is why you can undergo the Best Dermatologist Treatment Madurai.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com


For more updates,  you can surf at www.bestdermatologisttreatmentinmadurai.blogspot.com.How Does Your Skin Work For You? Get To Know!

 How Does Your Skin Work For You? Get To Know!

We all know what skin is and we have that. But do we think any second of our life on how the skin is important for us?  Before getting into its importance, it is very important to know the structure of our skin which leads to its functions and uses. To understand exactly why common skin problems occur and what happens to our skin as it ages, it is important to have a basic understanding of normal skin structure and its constituent components. The Best Skin Doctor In Madurai could do more good for your constituent skin cells. The skin has two main parts: the upper epidermis and the lower dermis.


These together sit on top of a layer of fat and connective tissue that gives the skin its support. The outermost layer of the skin – the upper part of the epidermis and that is known as the stratum corneum. This is made up of dead skin cells that are integral to the skin’s function as a barrier. Skin cells turn over approximately every twenty-eight days, with cells from the upper layers being continually shed and replaced by cells from deeper layers. o know more about skin, and caring for it, you can meet the Best Skin Doctor In Madurai.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com.

For more updates,  you can surf at www.bestskindoctorinmadurai.blogspot.com.Who Is Skin Specialists In Real? Get To Know!

 Who Is Skin Specialists In Real? Get To Know!

In this stuff, you are gonna be crystal clear with who is skin specialist and what they do for you, and before that Hi and hello friends, stay tuned until you spell here the last word as I am going to make you clear with also the reason for why need to go for the Best Skin Specialist In Madurai in regular intervals and now let's get started. Skin is a remarkable organ. It excretes chemicals to ward off bacteria and other elements that could harm the body. Skin also helps to keep the body's internal temperature consistent by adjusting to the outside temperature.


Skin specialist is just another term for Dermatologists. Dermatologists and skin specialists are the same. Both refer to doctors or physicians who have been trained to diagnose and provide treatment for diseases or disorders related to skin. Therefore, there is no difference between a dermatologist and a skin specialist. Is it wondering? When it comes to dermatology, your own gender is also an important consideration. It's important to feel comfortable with your dermatologist's gender because you will need to openly discuss personal information. To keep your skin healthy and glowing, then you have to be regular at the Best Skin Specialist In Madurai.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com.


For more updates,  you can surf at www.bestskinspecialistmadurai.blogspot.com.
What's the Problem for Dermatologists With Their Patients? Here's That!

 What's the Problem for Dermatologists With Their Patients? Here's That!


Getting a consultation with the Best Dermatologist In Madurai does much good for you. But we are not much aware of therm dermatology and one dermatologist. And it is my only objective to make it clear for you. Dermatology is a branch of medicine that deals with the skin and diseases of the skin. It concerns the study, research, and diagnosis of normal skin and disorders of the skin. Cancers, cosmetic and aging conditions of the skin, fat, hair, nails, and oral and genital membranes are all aspects of dermatology.


Dermatologists are experts in the care of normal skin, as well as in the prevention and treatment of a wide variety of diseases of the skin, hair, and nails. They care for people of all ages, from newborns to seniors. Dermatologists should offer a genital examination to all patients who present for a routine total-body skin examination. It is critical to educate patients about the importance of examining the genital skin by discussing that skin diseases can arise in all areas of the body including the genital area. But it is very important to be free with the Best Dermatologist In Madurai who always cares for you.


Get to know more about us by making a call to this number at 7373163 000 or just visit our website at www.adityanskinclinic.com. For more updates,  you can surf at www.bestskindoctorinmadurai.blogspot.com


Saturday 14 August 2021

கரும்புள்ளிகள் வரக்காரணம்

 கரும்புள்ளிகள் வரக்காரணம்
சருமத்தில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளில் ஒன்று தான் கரும்புள்ளிகள்.பொதுவாக கரும்புள்ளிகள், முகப்பருக்கள் போன்றவை சருமத்தில் அதிகப்படியான எண்ணெய் இருப்பதால் எற்படுகிறது.

எண்ணெய் சுரப்பியானது அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரக்கும் போது, அவை சருமத்துளைகளில் தங்கிவிடுகின்றன.

சிலசமயங்களில் அந்த அழுக்குகள் நீண்ட நேரம் தங்குவதால், அவை கருப்பு நிறத்தில் மாறிவிடுகின்றன.இத்தகையது கரும்புள்ளிகளாக முகத்தில் ஆங்காங்கு காணப்படுகின்றன.

இந்த பிரச்சனையால் பெண்கள் மட்டுமின்றி ஆண்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது போன்ற பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட நல்ல தோல் மருத்துவரை அணுகவும்.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai.

For Appointment : 73 73 163 000

Address
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


Friday 13 August 2021

 Water Helps Keep Skin Looking Good


Our skin needs plenty of water.
Dehydration can make your skin look dry and wrinkled thus in order to improve this problem you must drink plenty of water.

Splash your face with cold water makes your skin to relax.
Water helps to flush out all the toxins that can cause skin problems.

Dr.Adityan's Skin & Hair Laser Centre Madurai...

For Appointment : 73 73 163 000

Address:
Andalpuram Bus Stop, Opp. Thiagarajar School, Opp. Agrini
Residential Complex, Madurai, Tamil Nadu - 625003.


இது சொரியாசிஸா?

 இது சொரியாசிஸா?ஆம், உள்ளங்கை மற்றும் பாதங்களை மட்டுமே பாதிப்பது சொரியாசிஸின் ஒரு வகையாகும்.

மற்ற இடங்களில் பாதிப்பு இருக்காது.

முறையான சிகிச்சையால் எளிதில் குணமாக்கலாம்.

இது அலர்ஜி அல்ல