Tuesday 3 November 2020

அக்கி

 அக்கி* இது ஒரு வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது.

* உடம்பில் ஒரு பாதியை மட்டுமே பாதிக்கும்.

* உடனடி சிகிச்சையால் நரம்பு வலியைத் தவிர்க்கலாம்.


#BestSkinClinicInMadurai #BestLaserSkinCentre #AdityanSkinAndHairLaserCentre #BestSkinSpecialstInMadurai #BestSkinDoctorInMadurai #BestSkinHospitalInMadurai #BestDermatologistInMadurai #AdityanSkinClinic


No comments:

Post a Comment