Sunday 26 September 2021

கொசுக்கடி அலர்ஜி

 


1. குழந்தைகள், சிறுவர்களை அதிகம் பாதிக்கும்.


2. தீர்வு:

1. தினசரி கொசுவலை அவசியம்.
2. முழுக்கை, முழுக்கால் ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.
3. வாரம் இருமுறை நகங்களை வெட்ட வேண்டும்.

No comments:

Post a Comment