Friday 23 July 2021

முடி உதிர்தல்-பிரச்சனைகளும் தீர்வும்...மன உளைச்சல் இருந்தால் முடி உதிர்தல் அதிகரிக்குமா?

ஆமாம். தொடர்ந்து மனநெருக்கடியில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகமாக முடி உதிரும். இதனைத் தடுக்கவும் மன அமைதிக்காகவும் தியானம் மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றை தினசரி செய்வது அவசியம்.

 #HairGrowthTreatmentMadurai #BestHairGrowthTreatmentInMadurai #AcnepimpleCureInMadurai #AcnepimpleScarTreatmentInMadurai #psoriasisTreatmentInMadurai

No comments:

Post a Comment