Tuesday 13 February 2018

நகமும், உடலும் - பாகம் - 6

நகமும், உடலும் - பாகம் - 6
இது போன்ற வெள்ளைக் கோடுகள் மற்றும் புள்ளிகள் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட உடல் & மனபாதிப்பின் அடையாளம்.No comments:

Post a Comment