Monday 19 February 2018

அக்கி

அக்கி
* இது ஒரு வைரஸ் கிருமியால் ஏற்படுவது.

* உடம்பில் ஒரு பாதியை மட்டுமே பாதிக்கும்.

* உடனடி சிகிச்சையால் நரம்பு வலியைத் தவிர்க்கலாம்.No comments:

Post a Comment