Tuesday 20 March 2018

அம்மை நோய்

அம்மை நோய் 
இது வைரஸ் கிருமினால் ஏற்படும் நோய்.

முதள் நாளே சிகிச்சையை தொடங்கினால் கொப்புளங்கள் பரவாது.

தழும்புகளைத் தவிர்க்கலாம்No comments:

Post a Comment