Tuesday 2 March 2021

கொசுக்கடி அலர்ஜி

                           கொசுக்கடி அலர்ஜி1. குழந்தைகள், சிறுவர்களை அதிகம் பாதிக்கும்.

2. தீர்வு:

1. தினசரி கொசுவலை அவசியம்.
2. முழுக்கை, முழுக்கால் ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.
3. வாரம் இருமுறை நகங்களை வெட்ட வேண்டும்.

#BestDermatologistInMadurai Adityan Skin Clinic

No comments:

Post a Comment