Thursday 9 November 2017

நகமும், உடலும் - பாகம் - 6


நகமும், உடலும் - பாகம் - 6

இது போன்ற வெள்ளைக் கோடுகள் மற்றும் புள்ளிகள் சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட உடல் & மனபாதிப்பின் அடையாளம்.
No comments:

Post a Comment